+86 131 3393 4934

ngôn ngữ

 • Anh
 • người Tây Ban Nha
 • tiếng Ả Rập
 • người Pháp
 • tiếng Đức
 • Nhật
 • Bồ Đào Nha
 • Triều tiên
 • Thái
 • Việt
 • Indonesia
 • Persian

Sản phẩm nóng

biểu đồ lưu lượng

Thành phần ESL:
• HW: Elable 、 cơ sở trạm 、 Wireless Scanner 、 Server
• SW: nền tảng điều khiển hệ thống 、 middleware 、 DatabaseQuy trình lưu lượng:
• Nhận dữ liệu từ POS/ERP thông qua Internet
• Sử dụng middleware để chuyển đổi dữ liệu sang định dạng ESL
• Nền tảng điều khiển ESL theo dõi thay đổi thay đổi thông tin như giá, và sau đó gửi dữ liệu Cập Nhật cho trạm gốc
• Trạm gốc sử dụng tín hiệu RF để truyền tải thông tin vào thẻ và thẻ chuyển đổi thông tin để hiển thị EPD

Thực đơn