+86 131 3393 4934

Ngôn ngữ

 • Tiếng Anh
 • người Tây Ban Nha
 • tiếng Ả Rập
 • người Pháp
 • tiếng Đức
 • tiếng Nhật
 • Người Bồ Đào Nha
 • Hàn Quốc
 • Thái lan
 • Tiếng Việt
 • Người Indonesia
 • Tiếng ba tư

Sản phẩm nóng

sơ đồ

Thành phần ESL:
• HW : Elable 、 Trạm cơ sở 、 Máy quét không dây 、 Máy chủ
• SW : Nền tảng kiểm soát hệ thống 、 Phần mềm trung gian 、 Cơ sở dữ liệuQuy trình công nghệ:
• Nhận dữ liệu từ POS / ERP thông qua Internet
• Sử dụng phần mềm trung gian để chuyển đổi dữ liệu sang định dạng ESL
• Nền tảng điều khiển ESL giám sát sự thay đổi của thay đổi thông tin chẳng hạn như giá cả, và sau đó gửi dữ liệu cập nhật đến Trạm gốc
• Trạm gốc sử dụng tín hiệu RF để truyền thông tin đến các thẻ và thẻ chuyển đổi thông tin sang hiển thị EPD