+86 131 3393 4934

Ngôn ngữ

 • Tiếng Anh
 • người Tây Ban Nha
 • tiếng Ả Rập
 • người Pháp
 • tiếng Đức
 • tiếng Nhật
 • Bồ Đào Nha
 • Hàn Quốc
 • Thái
 • Tiếng Việt
 • Indonesia
 • Ba Tư

Sản phẩm nóng

sơ đồ

Component ESL:
• HW: Elable, Trạm Base, Wireless Scanner, máy chủ
• SW: Hệ thống kiểm soát Platform, Middleware, Cơ sở dữ liệuQuy trình công nghệ:
• Nhận dữ liệu từ POS / ERP thông qua Internet
• Sử dụng Middleware để chuyển đổi dữ liệu sang định dạng ESL
• ESL kiểm soát vBulletin theo dõi sự thay đổi thông tin thay đổi như giá, và sau đó gửi dữ liệu cập nhật để Base Station
• tín hiệu Base Station sử dụng RF để truyền tải các thông tin để thẻ và thẻ chuyển đổi các thông tin để hiển thị EPD

Thực đơn